telegram calculator
Header

خدمات ما

انجام حواله های وستریونیون

سرویس حواله جات از طریق سیستم WESTERN UNION  :

پرداخت نقدی به صورت معادل دلاری در سریعترین زمان ممکن (به طور معمول یك روز) در نقاط مختلف دنیا.

 در سیستم  WESTERN UNION  امکان  ارسال  حواله  به  بیشتر  کلیه کشورهای دنیا میسر است و با توجه به وجود

تعدادزیادی از دانشجویان و مسافرین، در کشورهای مختلف این سرویس یك سرویس مناسب در مواقع نیاز فوری به پول می باشد.

ویژگیهای شبکه WESTERN UNION:

پرداخت نقدی در نزدیکترین شعبه به محل سکونت فرد گیرنده حواله.

پرداخت نقدی به گیرنده بدون اینکه شخص ذینفع دارای حساب بانکی باشد.

پرداخت نقدی در کوتاهترین زمان پس از طی مراحل كاری (بطور معمول 1 روز).

ارسال بصورت معادل دلاری می باشد

 هزینه ارسال نقدی به دلار می باشد و جدا از مبلغ مورد حواله دریافت می گردد

 حداقل مبلغ حواله 10 دلار و حداکثر 7000 دلار در شبکه WESTERN UNION می باشد.

 امکان ارسال نقدی به تمام کشورهای دنیا

اطلاعات مورد نیاز جهت ارسال حواله در شبکه WESTERN UNION

 نام و نام خانوادگی دریافت کننده و نام و نام خانوادگی فرستنده وکشور و شهر مورد نظر.